Capaoa > Blogs > Club_History > CAAC_2014 >  ROC Taiwan 2014 Ten-Ten Air Show   [Share]
Login

10/04/2014 10:10:00
ROC Taiwan 2014 Ten-Ten Air Show

 

Photos
Karena Chuang, Jeffrey Ying, Sam Chuang, Robin Hou, Leo Lee, Captain Huang, 王立楨, James Bu
Karena Chuang, Jeffrey Ying, Sam Chuang, Robin Hou, Leo Lee, Captain Huang, 王立楨, James Bu
4-ship Diamond
4-ship Diamond
Photo from World Journal 2014.10.05
Photo from World Journal 2014.10.05
Page  1