Capaoa > Blogs > Robin Hou >  My Old Bonanza N7303B   [Share]
Login

2010-01-01
My Old Bonanza N7303B
Photos
a N7303B based in Buchanan Field in the 60s
a N7303B based in Buchanan Field in the 60s
b N7303B in formation circa 1965
b N7303B in formation circa 1965
c N7303B in Chivato, Baja Calif, Dec 04
c N7303B in Chivato, Baja Calif, Dec 04
Page  1